Drodzy Rodzice!

Do Punktu Przedszkolnego przyjmujemy dzieci w wieku 2,5-6 lat.

Sprawimy, że dzieci będąc pod dobrą opieką mogą realizować program edukacyjny i przebywać z rówieśnikami.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie wypełnionej karty zgłoszeniowej.

Do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA