OFERTA

W Punkcie Przedszkolnym JUNIOR zajęcia są prowadzone przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Do punktu przedszkolnego przyjmujemy dzieci w wieku 2.5 – 6 lat.

Celem naszej placówki jest nauka przez zabawę.

W swojej pracy będziemy wykorzystywać elementy różnych metod pedagogicznych zgodnie z założeniami programowymi.

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

W ramach czesnego zapewniamy następujące zajęcia:

 • rozwój mowy i przygotowanie do czytania i pisania
 • wychowanie przez sztukę – muzyka
 • rozwój logicznego myślenia i edukacja matematyczna
 • wychowanie przez sztukę – plastyka
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej
 • zajęcia taneczne
 • język angielski
 • zajęcia logopedyczne

Poza tym oferujemy:

 • opiekę na pojedyncze godziny
 • udział w licznych uroczystościach przedszkolnych
 • wycieczki i spacery
 • uroczyste urodziny naszych przedszkolaków