OPŁATY

Wpisowe 150 zł – opłata jednorazowa, bezzwrotna na cały rok.

Czesne 350 zł – miesięcznie – płatne za każdy miesiąc z góry do 10-go każdego miesiąca.

Wyżywienie w postaci cateringu 7,50 zł – dzienna stawka obejmująca obiad z dwóch dań.

NUMER KONTA

40 2490 0005 0000 4000 6802 8622
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „JUNIOR”
98-220 Zduńska Wola; ul Gierymskiego 4/37